Trospraksiser

Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. (Joh 15)

Hvordan kan vi i praksis bli i Jesus og hva kan vi gjøre for at Jesus skal være i oss?

Ved troen bor Jesus i våre hjerter.  Det gir uttrykk for den usynlige og skjulte siden av det åndelig livet. Hva med det synlige og fysiske? Er det en sammenheng mellom våre praktiske vaner og handlinger og vårt indre liv? Vi tror det. 

Hva er hensikten med trospraksiser? 

Målet og hensikten med trospraksis er å ha et bevisst forhold til troslivet, både individuelt og sammen med andre. Det handler om legge til rette for at troslivet fornyes, fordypes og styrkes over tid. I Filadelfiakirken ønsker vi at våre trospraksiser fører til at:

- vi blir mer oppmerksomme på Åndens liv i vår hverdag og i vårt fellesskap. 

- Jesu karakter kan vokse i oss. 

- vi styrker kjærligheten til Gud, vår neste og oss selv. 

Vil vil at trospraksiser skal istandsette oss til å tjene Gud og vår neste.  Jesus sa: Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. (Joh 15) Trospraksiser er vaner som styrker vår væren i Kristus, det er praktiske handlinger som gjør at vi blir i ham og han i oss, og at det over tid bidrar til at vi bærer frukt.  

Powered by Cornerstone