Om Filadelfiakirken

Filadelfiakirken består av alminnelige mennesker som har opplevd Guds kjærliget gjennom Jesus Kristus. Vi har opplevd at han som splittet vår tidsregning i to ikke bare er en historisk person, men at han lever i dag. Møtet med Guds kjærlighet har forvandlet våre liv og knytter oss sammen i et fellesskap.

Menighetsfellesskapet preges av mennesker i alle aldre, med ulik sosial og kulturell bakgrunn. For oss er det å være kristen et livsinnhold som preger vårt daglige liv blant venner, og i familie- og arbeidslivet. Vi vil at vårt fellesskap skal være til inspirasjon og hjelp til å oppleve Gud i vår hverdag.

Filadelfiakirken er en åpen menighet. Våre gudstjenester og møter er åpne for alle som ønsker å delta, og vi vil at vårt fellesskap skal være et sted der man deler livet med alt hva det innebærer av gleder og sorger, tro og tvil, håp og drømmer.

De mange ulike aktivitetene Filadelfia har alle en felles drøm: At mennesker i 21. århundre skal oppleve Guds tidløse kjærlighet og at bibelens budskap er aktuelt og relevant i dag.

Beskrivelsen av hvem vi er og hva vi drømmer om og hva som er vårt kall er beskrevet i en setning, 

og gjøre Jesus kjent, elsket og etterfulgt - for forvandling av mennesker og samfunn. 

Powered by Cornerstone