Barn og familie

Neste generasjon er et satsningsomårde for Filadelfiakirken. 

Vi tenker at Guds rike hører barna til og at det er naturlig for barna å tro.  
Derfor ønsker vi å legge til rett for at troen på Jesus på en naturlig måte kan vokse og utvikle seg i takt med barnets modning.  

I samarbeid med hjemmet og familie er målet at neste generasjon eier en tro som bærer hele livet. 

Powered by Cornerstone