Bli giver

Bli giver

 

Om du ønsker å gi penger til menigheten kan du gjøre det på flere måter.
 

1. Kort eller kontakt på våre møter
 2. Vipps til "Fila Sarp" - nummer 10761
3. Kontonummer: 1090 07 44035
4. Fast Givertjeneste - Avtalegiro med skattefradrag

Givertjenesten  - felles velsignelse

Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Vi deler fellesskap og ansvar. Og selv om du kan gå i Filadelfiakirken uten å betale en eneste krone, er det medlemmenes og den faste kirkegjengers givertjeneste som er avgjørende for hva vi sammen kan utrette.

Vår visjon; ”Å gjøre Jesus kjent, elsket og etterfulgt - for forvandling av mennesker og samfunn», samler oss og utfordrer oss til å bidra med de ressurser vi har – åndelig, menneskelig og økonomisk.

Alt er en gave fra Gud, og vi er kalt til å være gode forvaltere. Bibelen kaller det å gi for en gudstjeneste, og beskriver det som en naturlig del av en kristens liv, og det skal skje uten ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver. 2. Kor 9  Da israelittene samlet inn penger til byggingen av tempelet, sa David: ”Herre, vår Gud! All denne rikdommen vi har samlet for å bygge et hus for ditt hellige navn, den kommer fra deg, og alt er ditt” og ”vi gir det vi har fått av deg.” 1. Krøn 29

Bibelen veileder oss til å ha være bevisst i vår givertjeneste, slik at det ikke overlates til tilfeldigheter. Det anbefales at vi gir:

Et fast STED: Gi til det fellesskapet du regner som ditt åndelig hjem. Herrens hus, forråd og tempel er bilder på menighet. Mal 3,10

Et fast BELØP: I den gamle testamentet er tienden ( 10 % av dine inntekter ) et prinsipp og en lov. Men i Det nye testamente er ikke tienden vektlagt som regel. Der handler det mer om gleden ved å kunne være med og gi til Guds verk. Om tienden virker å være mye i starten, så begynn i det små og ha gjerne en plan om å øke det til tienden. Det er knyttet stor velsignelse til det å gi tienden. En sum du sier tilhører Herren og Hans hus. Det gir forutsigbarhet både for deg og menigheten. 2. Kor 9,5

Et fast TIDSPUNKT: I den bibelske verden var det en vane å gi til Herren FØRST. Dette var en fast ordning uavhengig av hva slags økonomisk system man befant seg i. Man skulle ikke ende opp å gi restene til Herren og Hans hus. Dette ser ut til å være et mønster også i den nytestamentlige menighet. 1 Kor 16,2

Powered by Cornerstone