Hub er et nytt prosjekt som er en del av menighetens misjonsprosjekt. Sammen med andre menigheter i både Norsk, Svensk og Finsk Pinsebevegelse har vi i Fildelfia Sarpsborg vært med på Hub. Bakgrunnen for Hub er at den nordiske pinsemisjonen har fått et stort avtrykk i Sentral og Øst Afrika der totalt 15 millioner mennesker som tilhører en menighet som i sin tid ble startet av Nordiske misjonærer. Hub har som mål at via felleskap, skal man arbeide bedre sammen med våre afrikanske søsterkirker. Hub arbeider med de ulike kirkesamfunnene om teologiske spørsmål, felles ledertrening og det utvikle et fellesskap til velsignelse både for de skandinaviske og afrikanske søsterkirker. Fra Norsk side er det Vigdis og Arne Gjervoldstad som er utsendt, de har Filadelfia Oslo som sin utsendermenighet.

Powered by Cornerstone