Konfirmasjon

Konfirmasjon

                     

 

       

 

       HVA er Tentro?

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som du kan velge i stedet for å konfirmere deg kirkelig eller borgerlig. Opplegget bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med den norske kirkes undervisning. Men Tentro er likevel et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder.
Å velge Tentro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse til Filadelfiakirken. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med Tentro. Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra menighetene som står ansvarlige, men du er hjertelig velkommen til et år med Tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.

Hvor og når er Tentro?
Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger annenhver uke, samt to turer i løpet av året. Det vil finnes lokale grupper mange steder over hele Norge, og den andre turen vil være en større regional weekend leir der en møter andre Tentro - grupper i området. Denne helgen vil inneholde spennende og deltagende læring og mye moro!
Vi starter opp i September måned. 

Hvordan er Tentro?
Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Tentro er bygd for å gi deg opplevelser, erfaringer og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.” Hvordan lære noe da?

Undervisningen i Tentro er laget for å involvere deg, og la deg oppleve, ikke bare høre på. Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det relevant for deg!

Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel.

HVA lærer jeg på Tentro?
I løpet av tentro året får du omkring 25 temaer som i hovedsak handler om tro, knyttet opp mot det som har med ditt liv og din hverdag å gjøre. Disse temaene blir lagt frem på mange forskjellige måter, og i den grad du vil det, kan du være med å forme din egen Tentro – tid ved å engasjere deg i dette. Her er en foreløpig oversikt over de temaene du vil komme borti.
 
 
Ønsker du å skrives inn som konfirmant hos oss? Ønsker du å snakke med en av lederne i Sarpsborg? Send en e-post til foebe.elise@icloud.com    eller ring 408 72 868.

Powered by Cornerstone