Filadelfiakirken er velsignet med fire pastorer, stab og mange frivillige med forskjellige tjenestegaver.

I henhold til ansettelsesavtale har David Hetlelid, hovedpastor,  søkt og fått innvilget permisjon 1.februar – 30. april 2024.

Sammen med øvrige pastorteam, stab og lederråd har vi funnet en grei løsning for daglig ledelse i denne perioden, hva gjelder forkynnelse, administrasjon, representasjon, pastorale oppgaver, samtaler og sjelesorg.

Føbe E. Edvardsen vil være den pastorale kontaktperson i den nevnte perioden. 

Powered by Cornerstone