David Hetlelid, pastor

I pinsekarismatisk menighetssammenheng vektlegges troen på og erfaringen av Åndens ledelse. Hvordan sammenfaller det med å legge planer for menigheten de neste årene? Er det motsetning mellom det å legge planer og det å stole på Åndens ledelse? Sier bibelen noe om det å planlegge? 

Helt kort kan vi si at den store fortellingen som bibelen forteller vitner om Gud som har en tanke med sitt skaperverk. Gud er en planlegger. Skapelsesberetningen forteller om Guds plan i handling. På skapelsesdagen dukket lys opp fra mørket og dag fulgte natt, noe som førte til syklusen kveld og morgen. Derfra ble hav og himmel delt, jorden var fylt med overflod, solen og månen skinte klart på himmelen, fisk befolket havene, fugler fylte luften, levende vesener streifet rundt på land, og mann og kvinne viste seg foran Guds hvile. Sabbat. Skapelsen skjedde planmessig.

Og Gud hadde en plan om å skape menneskeheten i hans bilde.

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»– 1. Mos 1:26

Når bruddet ved fallet oppstod har Gud en frelsesplan for mennesker og sitt skaperverk. Videre kan vi i GT lese at Gud ga tydelige instruksjoner til sentrale aktører som Moses, Josva, David og til ulike profeter.

Gud ga detaljerte instrukser for hvordan offertjenesten skulle foregå i tabernaklet. Det er godt dokumentert i 3. Mos.

Bibelens sist bok, Åpenbaringen, fremstiller også tydelig at Gud har en plan hele sitt skaperverk og for fremtiden.

Det tydeligste uttrykket for Guds plan er Jesus. Jesu komme, hans liv og tjeneste var en del av planen. Paulus avslører utrykket "Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn", at han tenker Gud har en plan og en timing med det han gjør gjennom Jesus.  Jesu liv og tjenesten vitner om planmessighet. Han oppsøkte personer som han trente og formet til å bli sendt ut og utføre Guds vilje og plan. Hans gav dem et tydelig oppdrag og plan. (Matteus 28:19-20 og Apg 1:8). Hele hans liv på jorden var en del av Guds plan for å bringe forløsning til menneskeheten, da Jesus kom for å «søke og frelse de fortapte». (Lukas 19:10)

I tillegg finnes det mange enkelte skriftsteder som forteller om at vi kan planlegge våre liv og det vi gjør som menighet i tråd med Guds planer: 

  • Ords 16:3 – Legg alt du gjør, i Herrens hånd, så skal dine planer lykkes. 
  • Ords 15: 22: Uten rådslagning mislykkes planene, når mange gir råd, skal de lykkes.
  • Luk 14:28: Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? 29 For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham 30 og si: ‘Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.’

Vi kan altså være trygge på bibelen oppmuntrer oss til å være visjonære, legge strategier og lage handlingsplaner.  På samme tid er vi vel vitende om at vi både ser og profeterer stykkevis. At våre planer ikke fullt ut rommer Guds tanker og vilje. Vi erkjenner at vi ikke kjenner morgendagen og at Gud både kan og vil gjøre mer enn det vi legger av planer.  

Vi går derfor inn i en visjons- og strategiprosess med trygghet om at vi kan søke Guds vilje og plan for oss i dag og tiden som kommer. Vi kan tro og be om at Gud taler til oss ved Ordet, Ånden og fellesskapet. Og vi vet samtidig at Gud alltid er større og rikere enn det vi evner å planlegge. 

Powered by Cornerstone