Fila Bibel

Velkommen til bibeltimer i mars.  Hver tirsdag kl 1745-1900. 

Hva skal vi tenke om kvinner i ledende roller når Paulus sier til Timoteus at de skal tie i forsamlingen og ikke lære til andre? 

Hvorfor ville Martin Luther at Jakobs brev - brevet som broren til Jesus skrev - ikke skulle være en del av skriften? 

Vi skal i løpet av fire bibeltimer gå igjennom to brev i det nye testamentet. Det ene er skrevet av Paulus og er adressert til Timoteus. Det brevet er et av de såkalte pastorale brev Paulus skrev. Det andre brevet vi skal se nærmere på er er noe så sjeldent som et brev broren til Jesus skrev: Jakobs brev. Han er praktisk anlagt og mener troen handler om hvordan livet leves. 

Kan hende vi berører de to ovenevnt spørsmål i løpet av disse kveldene. 

Kaffe serveres kl 1745.  Varmt velkommen. 

 

Powered by Cornerstone