SYKEHUS I IBANDA-KONGO

I Kongo er det sykehuset i Ibanda som er vårt hovedsatsingsområde. I 2014 ble dette sykehuset i Ibanda i Kongo ferdigbygd. Filadelfiakirken var en av hovedaktørene i byggingen av sykehuset. Dette sykehuset betjener folk i en region som tidligere hadde mange timers reisevei til nærmeste sykehus. Her fødes ca 1400 barn i året. Det gis også generell sykepleie og det utføres kirurgi. Sykehuset har gode folk som har sørget for at det drifter seg selv. Filadelfiakirken har stått for en del utstyr og apparater.
Behovene er store, og Filadelfiakirken har tatt initiativ til å utvide sykehuset. Grunnmuren til nye lokaler har stått klare i flere år.
I samarbeid med lokale krefter gjør vi sykehuset større med ny fløy.

Vi gleder oss over at dette sykehuset bidrar med liv, helse og verdighet for noen av de mest utsatte.

Oppdatert januar 2023

Kongo
Powered by Cornerstone