Å leve og lede som Jesus

Hva betyr det å følge Jesus idag?

Hvordan kan vi best tjene Gud og hverandre?

Velkommen til Serve ung: Seks samlinger med undervisning og samtale om disippelskap og lederskap.

Målet er å bli mer kjent med Guds vilje, og istandsette oss til å leve med Jesus i hverdagen.

Vi ønsker også å utvikle gode å sunne ledere som har Jesus som forbilde.


Disse kveldene er for deg som er 16 år (videregående) , og oppover.

Serve ung består av en undervisningsdel og en praktisk del.


Undervisning:

Vi vil undervise ut ifra noe som heter servemodellen som tar for seg disse hovedtemaene.

 

Spiritual leadership-   Hvordan leve ut tros- og åndslivet

Effective leadership-  Hvordan vi best følger Jesus og kan lede andre til Ham

Relational leadership- Hvordan spille på lag med andre i kristenlivet og menighet

Visionary leadership-  Bli kjent med Guds vilje for oss og verden.

Evangelical leadership- Ta del i Guds frelsesplan som forandrer mennesker og samfunn


Praksis:

Praktiske oppgaver i hverdagen

Misjonstur ¨

Vi inviterer også til en misjonstur til India påsken 2023. 


Ved spørsmål kontakt:

Rune Grønli
mail: rune@filadelfiakirken.org
tld: 958 61.252

Powered by Cornerstone