Det siste året har vært preget av samtaler og prosesser rundt personal. Føbe Edvarden har 40% permisjon fra sin stilling da hun i januar startet som nettverksleder.   Linda Grønli har hatt en prosjektstilling i barn- og familieteamet fram til august. Rune Grønli sa opp sin stilling som ungdomspastor og vi har vært uten den funksjonen dette året. Så vet vi at Sylvia Olsen f.o.m oktober går over i pensjonistenes rekker. Hun har vært leder for utleievirksomheten og jobbet i administrasjonen. 

Vi kan informere om at følgende er på plass på personalsiden: 

- Rune Grønli går inn som pastor i 50% stilling med hovedansvar for ungdommene. Det vil i praksis si at han vil følge opp ungdomsarbeidet,
men andre ledere og medarbeidere vil ta mer hånd om det praktiske og administrative.
Rune vil konsentrere mer av sin funksjon til forkynnelse, leder- og medarbeideroppfølging for hele menigheten.

- Anne Ragnhild de Presno trer inn i en 20% stilling som leder for utleievirksomheten. 

- Stillingen til Linda Grønli utvides med ett år. I tillegg til koordinering i barn- og familieteamet vil hun ha hovedansvar for administrasjonen av menigheten når Sylvia Olsen slutter. 

- Anna Høidahl fortsetter i sin 20% stilling og funksjon som pastor. I tiden som kommer vil hun prioritere å lede fellesskapet og arbeidet med ukrainerne.   

- Føbe Elise Edvardsen fortsetter med stillingskombinasjonen - 60% pastor med ansvar for barn- og familieteamet og 40% som nettverksleder i Pinse Ung. 

- David Hetlelid er hovedpastor i 100% stilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone