Vi tror dåpen er en av de fineste gavene Gud har gitt. Da forener vi våre liv med Jesus. 

Vi tror at å la seg døpe er et naturlig valg å ta for den som vil følge Jesus.
Derfor praktiserer vi såkalt troende dåp.
Det betyr at den som har valgt å tro, lar seg døpe.
Dette gjør vi med jevne mellomrom gjennom året. 

På gudstjenesten 11. juni vil det være dåp. 

Vurderer du å bli døpt eller ønsker å vite mer om dåp kan du ta kontakt med en av våre pastorer: 
Rune Grønli: rune@filadelfiakirken.org
David Hetlelid: david.hetlelid@filadelfiakirken.org

Tirsdag 6. juni kl 17 er undervisning og samtale om dåp. Hjertelig velkommen til den samlingen. 

 

Powered by Cornerstone