Ukraina

INFORMASJON UKRAINA-HJELP

Det som skjer i Ukraina ryster og engasjerer oss. Vi gjør det vi kan for å hjelpe. 

 

VI BER

Vi vender oss til Gud i bønn om fred og rettferighet. Sammen med kirken i hele verden ber vi Salmene 31. 

 

TAR IMOT UKRAINERE HER HJEMME

Filadelfiakirken har tatt imot og innlosjert over 30 ukrainere i vårt nettverk. Hele tiden har vi vært i dialog og har hatt en godt samarbeid med kommunen. Fram til nå har alle bodd i private hjem. Fro og med neste uke starter bosettingen. Dvs at de flytter inn i egne boenheter som kommunen har fremkaffet. Vi kommer til å bistå i flyttingen med transport og skaffe nødvendig møbler og og utstyr. 

Vi er i tett og god dialog med kommunen om hvordan vi best mulig kan integrere de Ukrainske flykningene i vårt samfunn. Vi vil bidra til å de som kommer hit skal oppleve å få gode venner og bli inkludert. Inntill de formelt får kollektiv bekyttelse og blir bosatt, bærer vi det økonomiske ansvaret for mat, husly og klær. Vi håper mange kan bidra på dette spleiselaget inntill den offentlig støtten aktiveres.  

 

EVAKUERING AV DE SVAKESTE

Sammen med flere aktører har Filadelfiakirken - med Anna Høidahl i spissen - til nå hjulpet ca 100 kvinner og barn med å evakuere fra Ukraina. Happymade Design, Global Aid, Klippen Jørpeland, Europa i Fokus og mange givere har vært med på dette.  

Ukraina

( Fra byen Zjetomyr, der de fleste evakurte kommer fra

De fleste som er evakuert er tatt i mot og innlosjert i et av sentrene til Europa i Fokus i byen Campina.  Et senter våre konfirmanter har besøkt de siste årene. 

Vår oppmerksomhet retter seg i to retninger. I Romania og her i Norge. Sammen med Europa i Fokus ønsker vi å skape en så god og levlig hverdag for de som er der. I løpet av de neste dagene vil vi kartlegge situasjonen for de som er i Romaia og legge en plan for hva vi kan gjøre der.  

Ukraina

De evakuerte blir godt mottatt av Europa i Fokus på senteret i Campina. 

Takk for støtten. 

Vipps: Fila Sarp Nødhjelp: 738314

Kontonr. Til Fila Sarp Nødhjelp: 1506.20.80423

Powered by Cornerstone