Av David Hetlelid

I disse dager markeres det at det er 1000 år siden kristenretten ble vedtatt på Moster i 1024. Med kristenretten kom starten på store samfunnsendringer. Mange setter ord på at innføringen av menneskeverdet er den viktigste forskjellen før og etter Moster 1024; anerkjennelsen av kvinner, barn og treller som rettssubjekter. Jubileumssiden Moster24 sier:

«Den revolusjonerande ideen var at alle er skapt i Guds bilete, og difor var ein del av same fellesskapen, og av den grunn har plikt til å ta vare på kvarandre.»

Tanken og menneskesynet om at alle mennesker er skapt i Guds bilde har fengslet meg i det siste. Jeg har stilt spørsmålet hvordan kan vi kjenne, vite og erfare at vi er skapt i Guds bilde, og ikke bare en vakker ønsketekning?   

Svaret jeg har kommet fram til er Den hellig ånd. På menneskets første skapelsesdag ånder Gud på mennesket og vi blir levende sjeler. Første påskedag dag puster Jesus på disiplene og sier: «Ta imot Den Hellige Ånd». På første pinsedag dag blåser Gud på en større gruppe personer og det annonseres at Han øser ut sin Ånd over alle mennesker, også over unge, slaver og kvinner. Det var også en revolusjonerende idé: at Ånden skulle fylle mennesker som den gangen ikke var rettssubjekter. Kvinner hadde ikke en gang sjel, men ble ved Den hellige ånds ankomst besjelet av himmelen. Etter pinsedag kan ingen devaluere menneskeverdet til sin neste. I hvert fall ikke i Guds navn.

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone