David Hetlelid, pastor

Når vi ønsker å lage en fremtidsvisjon for menigheten så vil vi være bevisst på at menighet er Guds idé. Vi kan derfor ikke henfalle til å gjøre visjonsarbeidet for menigheten til våre ønsketekninger.

Når vi spør hverandre hvor vi ønsker å være om 10 år så må svaret på det sammenfalle med innsikten og forståelsen av hva menigheten i sitt vesen er.   La oss derfor se litt på hva menigheten er fra Guds perspektiv.

Jeg vil bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.” Matt. 16,18- 19

 Disse ubeskjedne ordene om kirken uttalte Jesus etter Peter sin bekjennelse om hvem Jesus er. Jesus sier at kirken er Guds vilje hvis potensiale er kosmiske. Både himmel og jord beveges av det kirken er og gjør.  Det er heldigvis Jesus som er garantisten for det han sa om kirken. Hans løfter har holdt. I to tusen år Guds menighet befunnet seg i alle slags omstendigheter og sesonger: medgang, motgang, krig, forfølgelse, vekkelser, frafall, moral og umoral, rikdom og fattigdom. I alt dette har kirken mer enn overlevd. For å sitere Roald Fangens salme om Guds menighet: Kristus er i all evighet den samme, og fast hans rike på sin klippe står. Kirken går mot fullkommenhetens vår.

Den har satt sitt preg på mennesker og samfunn som ingen andre organisasjoner i historien.  På en finurlig måte setter den britiske forkynneren og pastoren J John ord på kirkens storhet når han noen ganger svarer følgende på spørsmålet om hva han jobber med :

«Jeg jobber i en global organisasjon med avdeling i de fleste land i verden. Vi har sykehus, hospitser, og barnehjem. Vi har ekteskapsrådgivning, matutdeling, skoler og utdannings-program. Vi utfører alle slags freds- og forsoningsarbeid, og vi bidrar med adferdsveiledning, I det hele tatt, vi følger et menneske fra vugge til grav. Jeg jobber i kirken»[1]

 

På samme tid som vi hyller kirkens storhet, vet vi at den er høyst alminnelig, slik vi bekjenner det i Den apostoliske trosbekjennelsen. «Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke..» I dette ligger innsikten om at Guds kirken er en symbiose av himmel og jord, en sameksistens mellom Gud og mennesker.

 

Hva er kirke og hvordan kan vi som Guds medarbeidere best mulig delta og bidra i dette byggeprosjektet? Hva har Gud ansvar for i byggingen av kirken og hva er menneskers rolle og ansvar. 

 

Powered by Cornerstone