Hvordan ser Filadelfiakirken ut om 10 år? Hva gjør vi?

Etter vår tidsregning vil år 2033 være 2000 år etter at Jesus død og stod opp igjen, hans himmelfart, misjonsbefaling og pinsedagen da Ånden ble utøst over alle mennesker. Gjennom disse frelseshistoriske hendelsene ga Gud oss:

  • Forsoning og frelsende nåde
  • En frelser, en forbeder og en mellommann som sitter ved Guds høyre hånd.
  • Guds menighet – et åndsfylt fellesskap som har smakt på Guds rike som skal komme, og som er sendt av Gud til verden for å invitere alle mennesker til å erfare Guds frelsende og bevarende nåde.
  • Håp om en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor.

Hva ønsker vi som Guds menighet å gi Jesus i jubileumsgave i år 2033? Hvordan skal vi de neste årene forvalte den nåde han har gitt oss så rikelig av?

Går det an å tenke at det beste vi kan gi Jesus i jubileumsgave er at hans kirke er det han vil det skal være?

De neste månedene har vi i Filadelfiakirken lyst til å tenke på, snakke om og planlegge for hvordan vi ønsker at Filadelfiakirken skal være om 10 år. Vi ønsker lage et visjonært og strategisk veikart som bidrar til gode valg og prioriteringer i årene som kommer. 

På denne siden vil det legges ut tanker, artikler, refleksjoner og andre ressurser som forhåpentligvis kan være til hjelp når vi skal tegne et ønsket framtidsbilde for Filadelfiakirken. 

 

Powered by Cornerstone