På gudstjensten søndag 20. aug innsetter vi tre unge ungdomsledere til tjeneste i FilaUngdom. 

På vårhalvåret bestemte Lederrådet i Fildelfiakirken seg for å legge til rette for at unge personer i vårt miljø kan ha et engasjement som en del av tjeneste- og ledertrening i menigheten.  Et engasjement som i første omgang varer ett år. Vi utlyste etter 2-3 som felles kunne påta seg et ansvar og engasjement som ungdomsledere. 

Vi fikk inn tre gode søknader, og alle tre blir innsatt som ungdomsledere på gudstjenesten 20. aug. 

Ungdomsledere

Elise Edvardsen: 

Elise er vokst opp i menigheten. Etter videregående gikk hun ett år på Helgeland Folkehøyskole, på en linje som heter Global Misjon. Sist år gikk hun på bibel- og misjonsskolen DSCOVR. Store deler av det skoleåret har hun hatt praksis og undervinsing Nairobi Chapel i Kenya.  Elise starter denne høsten med sykepleie-studier. 

Maria Høidahl: 

Maria Høidahl har vært en del av FilaUngdom de siste årene og har sittet i ungomsstyret. Hun fullførte i fjor leder- og disippelkurset SERVE Ung. Det kan henne motivasjon til å ta mer ansvar i FilaUngdom. Maria starter denne høsten på det tredje året på Hans Nilsen Hauge VGS. 

Aron Flatland 

Aron Flatland har også vokst opp i Filadelfiakirken. De siste årene har han også være engasjert i den kristne organisasjonen Young Life på Gressvik. Aron gikk i fjor på leder- og disippelkurset SERVE Ung. Han er elev på Fredrik II VGS i Fredrikstad. 

Alle tre er motivert for å skape et god miljø for ungdommer; der de kan bli inkludert, møte Jesus og vokse i troen på ham. Vi heier på disse flotte ungdomlederne og omslutter dem og FilaUngdom i bønn.

 

 

Powered by Cornerstone