Filadelfiakirken er sterkt engasjert i misjonsarbeidet i Niger. Nå oppfordrer vi til ekstra bønn for landet og for de kristne der.

Den 26 juli ble det gjennomført et statskupp i Niger. Den sittende presidenten ble avsatt og en militærjunta overtok makten. Grensene til nabolandene samt den internasjonale flyplassen ble da umiddelbart stengt.  Rakel og Bengt Herlitz, leder for Landutvalget i misjon i Niger, får også melding fra vår nasjonale leder i kirken vi samarbeider med om at all kommunikasjon til og fra landet ville bli kontrollert. Denne krevende situasjonen har også påvirket mulighetene til kommunikasjon mellom oss i Norge og våre nigerske ledere. De siste dagene har vi likevel fått positive rapporter om at virksomheten stort sett går som vanlig og at det er rolig i hovedstaden. Menighetene har kunnet gjennomføre både barne-og ungdomsleirer, bla med støtte fra vår menighet, også etter statskuppet.

Bilde fra barne-og juniorleir, som var i full gang da statskuppet gjennomførtes. Til tross for de ytre forholdene kunne leiren gjennomføres.

Evangelist Moussa med familie som nettopp ble sendt og innsatt i tjeneste i Doutchi, som er et nystartet område. Dette ble gjennomført 9/8 - etter at militærkuppet hadde funnet sted. Be spesielt for denne familien.

 

Fakta om misjonsarbeidet i Niger: 

Arbeidet startet i 1998 og er et samarbeid mellom Norsk og Kongolesisk pinsemisjon. I dag er det    ca. 2500 medlemmer i våre kirker på landsbygden og i hovedstaden Niamey. Den daglige virksomheten drives av de nasjonale pastorer og evangelister, samt andre medarbeidere. Filadelfia Sarpsborg er kontaktmenighet og vi har derfor lederansvaret i Landutvalget (LU-Niger). For tiden er Rakel og Bengt Herlitz ledere. Det er en kontinuerlig dialog og tett samarbeid mellom LU og ledelsen i Niger samt representant for den kongolesiske pinsemisjonen, Willy Muyabwa.  Sistnevnte har selv vært Kongos misjonær i Niger i 16 år.  

Til tross for at Niger er et muslimsk land har det vært forholdsvis åpent for kristen virksomhet. De senere år har man opplevd mere trusler fra islamistiske opprørere, kalt jihadister, spesielt for de nystartede kirkene på landsbygden. I en av landsbymenighetene (Alambare) fikk de besøk av opprørere som ga klar beskjed om at de måtte stanse møtevirksomheten. Kvinnene ble tvunget til å følge de tradisjonelle muslimske klesdraktene som innebærer full tildekning. Mennene måtte la skjegget vokse og bruke klesdrakt i hht. muslimsk tradisjon. Siden ingen evangelister eller noen av de kristne ble bedt om å forlate landsbyen, fortsetter de med sine samlinger i hjemmene.

 

 Rakel og Bengt Herlitz

Powered by Cornerstone