Det gror i Hauges spor

Arild Brun Svendsen presenterer familieforestillingen

Det gror i Hauges spor

Dette er en forestilling for alle generasjoner. 

Dramaturgiske virkemidlene er dukketeater, dramatiseringer og fortellerkunst.

Hans Nilsen Hauge forteller om dramatiske barne- og ungdomsår og om sitt åndelige gjennombrudd ved plogen en vårdag i april.

Under dramatiske omstendigheter gir Hans ut sin første bok og han får problemer med presten Urdahl. 

Til slutt taler Hans i et husmøte på Bjørnstad og han avslutter med ordene: 

«O` du evige kjærlige Gud.»

Kråken Petrus dukker flere ganger opp i forstillingen med streker og kommentarer.  

Arild spiller alle rollene selv og saksofonist Godfred Gundersen deltar med vakker musikk.

Storsøndag 30.april Storsøndag 30.april
Powered by Cornerstone