Årsmøte 2022 Filadelfiakirken Sarpsborg & Generalforsamling Sarpsborg Arena AS tirsdag 25.april

Vi ser frem til å møtes til årsmøte for Filadelfiakirken og Generalforsamling for Sarpsborg Arena AS tirsdag 25. april kl 18:30.
Sett av kvelden til å få en bedre forståelse og innsikt hvordan Filadelfiakirken drives ved å være nysgjerrig og lytt til de ulike teamrapportene.
Velkommen!

 

18:30 Generalforsamling Sarpsborg Arena AS

Saksliste: 
1. Valg av møteleder

2. Godkjennelse av innkalling

3. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen

4. Selskapets årsregnskap for 2022

5. Valg av styre og valgkomité

6. Orientering

Pause
 

Årsmøte for Filadelfiakirken

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

   - Valg av ordstyrer, referent og en person til å undertegne protokollen (referatet).

2. Pastorer, teamledere- og lederrådets beretning for 2022 (Årsrapporten).

3. Regnskap og revisjonsberetning 2022. 

4. Eventuelt og orienteringer
  4.1. Renhold og vaskelag

Ønsker du å få tilsendt Årsrapporten 2022 på e-post, ta kontakt med kontoret ved å sende e-post til kontor@filadelfiakirken.org 
 

Powered by Cornerstone