Det er satt av torsdag til lørdag i uke 17 til dugnad på vårt felles leirsted Degernes Vi håper alle menigheter vil gjøre sitt til å sørge for at vi møter mannsterke opp på disse dagene. Håpet er at alle menigheter kan stille med to personer hver dag. Oppmøte er mellom 10 og 16, men dersom noen vil jobbe utover ettermiddagen/kvelden vil det være mulighet for det. Vi stiller opp med mat, kaffe og det utstyret som trenges.

Powered by Cornerstone