Guds fred!

Når vi i år hilser hverandre med fred, så har ordet en ekstra klang. Krigen i Ukraina med alle dens krevende konsekvenser, den spenningsfylte diplomatiske situasjonen i verden og den globale miljøkrisen roper etter FRED - Shalom.

Det innerste i julens budskap er “fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!” I likhet med 1. julenatt trenger også vår tid en hær av engler pluss mennesker, kirker og mange andre fredsagenter som formidler Guds shalom. Så igjen: Guds fred!

2022

Da vi gikk inn i året 2022, håpet vi på et normalår. Etter to år med pandemi lengtet vi etter det vanlig som for eksempel barnekirke, feire nattverd sammen og sitte tett rundt bordene i kafeen. Vi har heldigvis kunnet tatt det meste av hverdagen og menighetslivet tilbake.

På samme tid har dette året vært ganske annerledes enn vanlig. I samarbeid med Europa i Fokus og Sarpsborg kommune, ble vi allerede fra krigsutbruddet i Ukraina involvert i å hjelpe mange med å evakuere fra byer som ble bombet, og i å ta imot ukrainske flyktninger til vårt distrikt.

Mange ukrainere har nå Filadelfiakirken som sitt åndelig hjem. Hos oss har de ikke status som flyktninger. De er våre brødre og søstre, og sammen skal vi bygge et godt åndelig trosfellesskap.

2023

Nå på tampen av året er det naturlig å se mot 2023. Vi starter det nye året med å søke Gud og hans rike først ved å sette av tid til bønn. I uke 1 blir det bønn og lovsang tirsdag, onsdag og torsdag kl 18-19. Onsdag og torsdag samme uke er du velkommen til bønnelunsj kl 11-12. På gudstjenestene i januar går vi dypere inn i bønnen Jesus lærte oss å be; Vår Far i himmelen. På gudstjenestene i februar og mars vil vi løfte opp evangeliets gode nyheter. Vi skal bl.a se nærmere på hva evangeliet gir av håp, fred, identitet, fellesskap, evig liv og mening. Vår bønn er at vi med hevet hode kan si det samme som Paulus: Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.

Vi vil at Barnekirken skal være et godt sted å komme til, hvor barna finner gode relasjoner og hvor de får kunnskap og kjennskap til Jesus. De siste to årene har vi utviklet ressurser som vi gir til familier i høytidene. Det å samarbeide med hjemmet ser vi på som utrolig viktig. Hjemme har vi ca 3000 timer sammen med barna i løpet av et år. I Filadelfiakirken har vi kanskje 40 timer dersom barnet kommer ofte til Barnekirken.

Vi har god plass til flere voksne ledere i barnekirken. Vi ønsker at de som er med skal få bruke seg selv der de trives best; i lek, som gruppeleder, forkynner, sang, ledelse, miljøarbeider.. det er mange ulike type tjenester som trengs. I 2023 vil vi bruke tid på å trene unge og voksne til å bli ledere. Vi ønsker å lage ny musikk og musikkvideo og vi ønsker å få til en familiedag eller helg.

Det har vært en glede å se at flere ungdommer har latt seg døpe i det siste. Det tyder på at Gud rører ved hjertene til de unge. I FilaUngdom vil vi fortsatt prioritere å skape et godt miljø på fredager og sette søkelys på disippelskap i SERVE Ung. Å motivere og legge til rette for fortsatt levende tro og menighetsengasjement i overgangen fra tenårene til tjueårene, er også noe vi ønsker å prioritere fremover.

Her noen stikkord om andre hendelser i 2023:

  • Tentro på misjonstur til Romania i januar i samarbeid med Europa i Fokus.
  • Trivselsprat med mulighet til å sette ord på hva du drømmer om, hvordan kan du bruke dine talenter og gaver.
  • FilaUngdom på leir til Ål i vinterferien
  • Familiekoret og Filadelfiakoret skal lage musikkvideo
  • Ungdommer på misjonstur til India i påsken
  • Pinsekonferanse 1. og 2. pinsedag med andre pinsekirker i Sarpsborg kommune. Taler er leder for Pingst Sverige: Daniel Alm.

Økonomi og givertjeneste. Budsjett 2023.

Et av målene for 2022 var å komme i gang igjen med virksomheten, både aktiviteter og givertjeneste. Våre utgifter ble planlagt som et normalt år. Vi ønsket ikke å skru igjen vårt menighetsengasjement, hverken i misjon eller her i lokalmiljøet. Vi var villige til å bruke oppsparte midler for å dekke budsjettet for 2022 som ble vedtatt med kr 270 000 i underskudd. Estimater viser at resultatet vil bli i nærheten av budsjettet.

For 2023 øker Filadelfiakirkens kostnader på lik linje som vi ellers erfarer som privatpersoner. Dette betyr et underskudd på kr 400 000 i 2023 om inntektene blir som 2022. Om Menigheten ønsker å opprettholde dagenes fokus og aktivitetsnivå, må kollekt/VIPPS og givertjeneste økes.

Vi oppfordrer derfor til et dugnadsløft for vår givertjeneste som i praksis har stått på stedet hvil i mange år (2,1 mill kr), selv om de fleste av oss har hatt betydelig bedre økonomi de siste 3-4 årene.

Om vi er 150 personer som øker vår givertjeneste med kr 222 pr måned, er budsjettet i mål for 2023. Vi legger vekt på de samme ordene som menigheten la til grunn på slutten av 1990-tallet, ved kjøp av dagens til Filadelfiakirken:

«Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» 2. Kor. 9:7.

Bruk linken for å tegne deg som ny fast giver: Gå inn på hjemmesiden: www.filadelfiakirken.org . Om du ønsker å endre din givertjeneste, send e-post til anne.depresno@filadelfiakirken.org og du vil få tilsendt en ny e-post med en link du kan følge for å registrere dette.

Du kan også fylle ut i papirformat et skjema for givertjeneste. Dette vil du finne på kirketorget. Legg ferdig utfylt skjema i postkassen på kirketorget. Om noen av disse alternativene ikke passer for deg, kontakt gjerne Anne-Ragnhild de Presno, telefon 997 95 426 så får du hjelp.

Til slutt vil vi takke hver eneste en i Filadelfia- felleskapet for året vi nå legger bak oss. Takk for forbønn og oppmuntring, takk for giverglede og tjeneste, takk for omsorg og fellesskap.

En fredfull og velsignet julehøytid.

På vegne av lederrådet og pastorteamet

David Hetlelid, pastor

Powered by Cornerstone