Søndag 23. okt feirer vi HØSTTAKKEFEST. Vi takker Gud vår skaper for livets gode gaver og vi fornyer vår givertjeneste til menigheten.

Filadelfiakirkens virksomhet her hjemme og i andre land drives primært på økonomiske gaver som gis av de som har Filadelfia som sitt åndelig hjem.  Bibelen kaller det å gi for en gudstjeneste, og beskriver det som en naturlig del av en kristens liv, og det skal skje uten ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver. 2. Kor 9. 

Du kan lese mer over givertjenesten her.

Økonomien i Filadelfiakirken 

Etter to år preget av pandemi med lav virksomhet, mindre inntekter og lavere kostnader, bestemte menigheten seg for at vi skulle satse som «normalt» dette året.  Vi vedtok et budsjett med ca 280 000 kr i underskudd. Det utfordret oss til også å komme opp mot et normalt inntektsår, slik vi hadde det i 2019.

Regnskap 3. kvartal

Resultatprognoser pr. 30 sept viser et underskudd på ca 310 000 kr.

Inntekter:

  Givertjenesten og Filadelfiakirkens økonomi   Givertjenesten og Filadelfiakirkens økonomi
  • Kollekt: Innsamlet er kr 279 162. Det er kr 20 838 mindre enn budsjett. Endring mot fjoråret (pandemipr) er + 116 809 kr.
  • Givertjenesten: Innsamlet er kr 1 592 715. Det er 90 583 kr mer enn budsjett. Endring mot fjoråret er +17 715 kr
  • Utleieinntekter: I budsjett for hele 2022 er det lagt til grunn kr 100 000 i overskudd kafe og kr 430 000 i utleie lokaler. Pr. 30. sept er budsjettet for utleie og kafé nådd. Altså, utleie og kafe resten av året vil gi ytterligere inntekter enn det som er budsjettert.

Kostnader: 

Givertjenesten og Filadelfiakirkens økonomi

Kostnadene viser at vi ligger noe over budsjett.  Det skyldes bl.a generell prisstigning, dyrere strøm og ekstra satsning på misjon og Ukraina-krisen. 

 

GIVERTJENESTEN

Vi ønsker å se stort på givertjenesten.  Givertjenesten er en velsignet tjeneste. Ved den er vi med å fullføre oppdraget menigheten har fått av Jesus. Altså, vi gir ikke først og fremst for å dekke kostnader, men fordi vi har et oppdrag! Vi vil bygge et varmt åndelig fellesskap for alle generasjoner. Vi vil at alle mennesker i vår region skal få et personlig møte med Jesus. Det ligger tungt på hjertene våre at neste generasjon skal bli kjent med Jesus og mulighet til leve med ham hele livet. Også i tiden som kommer vil vi være med å spre Guds rike til andre mennesker i andre himmelstrøk gjennom misjon. Til det oppdraget trengs all slags ressurser: Tid, musikk, bønn, forkynnelse, praktisk oppgaver, omsorg, samtale m.m. Og selgfølgelig penger. Ikke for å dekke kostnader, men for å fullføre oppdraget! 

Nå som det er Høsttakkefest går appellen til alle oss som har Filadelfiakirken som åndelig hjem. Vær bevisst din givertjeneste. Den er viktig for våre hjerter, den er åndelig, den er betydningsfull for Gud og hans menighet. Vi betoner forvalterskapet og gleden av å få være med å gi tilbake til Guds verk i vårt distrikt og andre steder i verden. 

Vi tror det er potensiale i vårt fellesskap til at flere gir over fast giverteneste. For tiden er det ca 120 personer som gir fast månedelig. Vi utfordrer deg som har Filadelfiakirken som ditt åndelig hjem å tegne deg på givertenesten. Det gir både deg og menigheten forutsigbarhet. 

Du kan registrere deg som fast giver her. 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone