Søndag 29. okt feirer vi HØSTTAKKEFEST. Vi takker Gud vår skaper for livets gode gaver og vi fornyer vår tjeneste hos Jesus - Høstens Herre. 

Alt er blitt til av Ham, sier Johannes om livet vi lever og om Jesus. Lufta, trærne, kroppen, hvete, bær, glede, sorg, vennskap, kua, månen, sola, kollibrien, havet, regnbuen, regnet, tanken, språket og alt det andre livet består av, er skapt og gitt av Jesus.  Når vi ber Herrens bønn, så ber vi: Gi oss i dag vårt daglige brød. På høsttakkefesten takker vi for det Gud gir oss av daglig brød. 

På Høsttakkefesten fornyer vi også vår tjeneste hos Jesus - Høstens Herre. Gud elsker verden og vil at alle mennesker skal bli frelst. Han inviterer og kaller oss til å være medarbeidere i innhøstningen av mennesker for Guds rike.  

Vi fornyer også vår givertjeneste i menigheten. Filadelfiakirkens virksomhet her hjemme og i andre land drives primært på økonomiske gaver som gis av de som har Filadelfia som sitt åndelig hjem.  Bibelen kaller det å gi for en gudstjeneste, og beskriver det som en naturlig del av en kristens liv, og det skal skje uten ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver. 2. Kor 9.  

Det er ulike måter du kan gi på. Det kan du leser mer om her. Vi anbefaler FAST GIVERTJENESTE for deg som har mulighet for det. 

Velkommen til denne festgudstjenesten. 

 

Powered by Cornerstone