Årsmøte 2020 Filadelfiakirken Sarpsborg & Generalforsamling Sarpsborg Arena AS

Ny dato for årsmøte i Filadelfiakirken og generalforsamling for Sarpsborg Arena AS blir tirsdag 1.juni. kl 18.30. Vi håper på at det 1. juni er grense på 50 eller 100. Vi ser frem til å møtes på årsmøte i Filadelfiakirkens lokaler.

Saksliste for årsmøte Filadelfiakirken:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

   - Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokollen (referatet).

2. Pastorer, teamledere- og lederrådets beretning for 2020 (Årsrapporten).

3. Regnskap og revisjonsberetning 2020. 

4. Valg  

5. Eventuelt og orienteringer

Ønsker du å få tilsendt Årsrapporten 2020 på e-post, ta kontakt med kontoret ved å sende e-post til kontor@filadelfiakirken.org
 

Saksliste for Generalforsamlingen til Sarpsborg Arena AS vil bli publisert senere. 

 

Arrangement gjennomføres i tråd med gjeldende råd om smittevern. Om du er syk eller har symptomer på Covid-19 er det viktig at du melder deg av arrangementet og holder deg hjemme.

Powered by Cornerstone