Årsmøte 2020 Filadelfiakirken Sarpsborg & Generalforsamling Sarpsborg Arena AS

Vi kommer til å kalle inn til årsmøte og generalforsamling så fort smittesituasjonen tillater det. Om vi ikke kan møtes fysisk, innen aktuelle frister, vil vi gjennomføre et digitalt årsmøte. Tid og sted vil bli annonsert senere.

Saksliste for årsmøte Filadelfiakirken:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

   - Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokollen (referatet).

2. Pastorer, teamledere- og lederrådets beretning for 2020 (Årsrapporten).

3. Regnskap og revisjonsberetning 2020. 

4. Valg  

5. Eventuelt og orienteringer

Ønsker du å få tilsendt Årsrapporten 2020 på e-post, ta kontakt med kontoret ved å sende e-post til kontor@filadelfiakirken.org
 

Saksliste for Generalforsamlingen til Sarpsborg Arena AS vil bli publisert senere. 

 

Arrangement gjennomføres i tråd med gjeldende råd om smittevern. Om du er syk eller har symptomer på Covid-19 er det viktig at du melder deg av arrangementet og holder deg hjemme.

Powered by Cornerstone