Tentro - Frikirkelig konfirmasjon søndag 13.september

Denne søndagen er satt av til HøytidsGudstjeneste for Tentro - frikirkelig konfirmasjon. 

Det er derfor ikke en åpen Gudstjeneste, men den er for Tentro elevene og deres familie, 

Neste Gudstjeneste er 20.september. Velkommen. 

 

Årets tentro elever er: 

Foran fra venstre: Mia Isabell Høvik, Anna Mathea Meland, Kristine Strømnes, Lisa Birgitte Marklin Storheier, Oda Elise Oustorp Brattås, Madeleine Ruud Sigdestad, Anna Stangeland

Midterste rad: Linnea Marie Hellesø Andersen, Casper Leander Lysebraate Davidsen, Odette Johansen Toukam, Julie Branås, Kevin Andre Kristiansen, Maria Høidahl, Isak Lund

Siste rad med Tentro elever: Peder Filtvedt, Dennis Petersen, Herman Høvik Holstad, Samuel Oustorp, Markus Strømnes, Bror Markus Førrisdahl

Bakerst med ledere: Ann Christin Petersen, Celine Gustafsson, Frode Petersen, Øystein de Presno, Laile Flatland, Bård Flatland

 

Powered by Cornerstone