Bibel og brød

Seks kvelder om Bøkenes bok

Søndagene 22.sept, 6.okt, 20. okt, 3.nov, 17. nov og 1.nov kl. 19-21 i Filadelfiakirken

I løpet av disse kveldene vil du:
- Bli kjent med Bibelens store fortellingen.
- Litt mer kjent med de ulike bøkene i bibelen.
- Litt mer kjent med personer, metaforer og tema forfatterne av bøkene i Bibelen var opptatt av.
- Lete etter hva hver av bøkene sier om Jesus.

Mennesker lever av verken Guds ord eller brød alene. Disse kveldene byr derfor på begge deler: Bibel og brød. Etter undervisningen serveres det kveldsmat.

Pris: 50 kr pr kveld for mat.

Powered by Cornerstone