Nysgjerrig å livets spørsmål?

Neste kurs høst 2019

Over 8 kvelder og en weekend gir Alpha-kurset en god innføring i den kristne tro. Kurset er egnet både for deg som allerede er kristen og for deg som er på leting etter tro og mening med livet. I Alphakurset er det rom for undring, spørsmål og refleksjon. Alle er velkommen på Alpha, og det er mange forskjellige grunner til at mennesker deltar. Noen prøver å finne ut om Gud finnes mens andre rett og slett søker et nytt miljø og nye venner. Uansett er du hjertelig velkommen.

En Alphakveld består av et foredrag, mat og samtaler. Kvelden er lagt opp slik:
19.00: Mat
19.30: Foredrag
20.15: Kaffepause
20.20: Gruppesamtaler
21.15: Slutt

I gruppene møter du mennesker som har ulikt ståsted i forhold til tro. Her er det lov å komme med spørsmål som man samtaler om fra ulike sider. Alle skal møtes med respekt og du velger selv hvordan du ønsker å engasjere deg i de ulike temaene. Vi tror at vi alle kan lære noe av hverandre.

Tema på Alpha-kurset er:

Hvem er Jesus? 
Hvorfor døde Jesus
Hvordan tro?
Hvordan lese bibelen? 
Hvem er Den Hellige Ånd
Hvordan be? 
Hvordan motstå det onde?
Hva med kirken? 


Pris: Pris for 8 kvelder er 450 kr. Dette inkluderer mat og materiell 

Påmelding. Du kan sende e-post til: kontor@filadelfiakirken.org

Powered by Cornerstone