Pinsebevegelsen i Norge

Pinsebevegelsen består i dag av ca. 280 frittstående menigheter. Med frittstående menigheter menes at hver enkelt pinsemenighet er helt selvstendig. Det vil altså si at pinsebevegelsen hverken har noe sentralstyre eller en generalsekretær som leder. Se www.pinsebevegelsen.no  

Men selv om hver pinsemenighet er selvstendig, har pinsebevegelsen en del fellestiltak som man eier og driver i sammen:

Pinsevennenes Barne og Ungdomsutvalg:
Dette utvalget koordinerer barne og ungdomsarbeidet i pinsebevegelsen, arrangerer kurs og konferanser, samt utgi materiell. m.m. Se www.pbu.no

Skoler:

Evangliesenterene:
Dette er sentre for rehabilitering av alkoholikere og narkomane. Slike sentre finnes spredd utover hele landet. Se www.evangeliesenteret.no

IBRA radio:
Misjonsradio med sendinger på 60 forskjellige språk til over 100 land. Se www.ibra.no

TV Inter:
Selskap for produksjon og distribusjon av kristne TV-programmer. Har produsert programmer som Søndagsåpent, På leting e.Kr og Tv-pastoren. Se www.tvinter.no

Korsets Seier:
Organ for pinsebevegelsen i Norge, kommer ut som ukeavis som tar for seg aktuelle reportasjer fra kristenheten i inn og utland. Pinsebevegelsens grunnlegger var bladets første redaktør. Bladet het da ”Byposten.” Se www.k-s.no