Organisering av menigheten

Menigheten er en del av pinsebevegelsen i Norge som i alt omfatter ca 280 menigheter og ca 40 000 medlemmer. Hver lokal menighet er selvstendig. 

  • Menigheten øverste organ er ”Årsmøtet.” Årsmøtet består av menighetens medlemmer. Alle medlemmer har stemmerett. 
  • I årsmøtet velges menighetens lederråd (styre). Menighetens Lederråd er likeverdig Det Nye Testamentes tilsynsmenn/eldste (1 Tim 3:1-7). 
  • Lederteamet består av lederrådet, teamledere og menighetens pastorer.

Ved ansettelse av forstander og pastorer, vil disse få sitt tilitsvotum av årsmøtet. 

Teamleder og tjenesteleder

Hvert team (avdeling) i menigheten ledes av en Teamleder. Denne kan være både frivillig og ansatt. Hvert team kan bestå av flere tjenester. Teamleder og tjenesteledere er likeverdig med Det Nye Testamentes menighetstjenere/medarbeidere (1 Tim 3:8-13). Teamledere innsettes/anerkjennes av lederrådet.

Tjeneste og lederskap i Guds rike har det formål at mennesker skal oppleve Guds kjærlighet. Formelle roller og strukturer støtter opp under dette og skal i størst mulig grad legge til rette for at tjeneste og lederskap er relasjonell.