Ledelse

Filadelfiakirkens ledelse består av både ansatte og frivillige medarbeidere.

Ansatte

David Hetlelid.jpg

David Hetlelid, Pastor

David er pastorteamets leder og menighetens forstander. Han er gift med Reidun, og de har fire barn. David er Sellebak-gutt med pastor-erfaring fra Hommersåk og Oslo. Han er cand.mag med fagene sosiologi, kristendom og organisasjon&ledelse. David Hetlelid er ansatt i 100% stilling. 

e-post: david@filadelfiakirken.org

Føbe Edvardsen

Føbe Elise Edvardsen

Føbe kommer i fra Hamar. Hun er gitft med Øyvind, og sammen har de fire barn. Hun har jobbet som barne- og familiepastor i forskjellige menigheter. Hun har også produsert og gitt ut flere CDer. Føbe er utdannet lærer. Føbe Elise Edvardsen er ansatt i 75% stilling.
e-post: føbe@filadelfiakirken.org

  Sylvia Olsen

Sylvia Olsen, Menighetssekretær

Sylvia Olsen jobber i 80% stilling som sekretær og ansvarlig for utleie.
e-post: kontor@filadelfiakirken.org

   

Menighetens Lederråd

Ivar Engeli

Ivar Engeli

Ivar er gift med Turid, og de har tre voksne barn. De har bodd i Sarpsborg siden 1988. Han har vært medlem av lederrådet siden 1997. Ivar er pensjonist og jobber frivillig på kontoret.

 

Astrid Ekeberg

Astrid er vokst opp i Varteig. Hun er gift med Halvor og sammen har de tre barn. Astrid er vært leder i Ungdom i Oppdrag sin disippeltreningsskole. Hun er er utdannet sosionom.

 Solfrid Kobbevik

 Solfrid Kobbervik

Solfrid har fire barn. Hun er utdannet sykepleier og har vært medlem i Filadelfiakirken i "alle" år. Hun er engasjert i flere ulike organisasjoner der hun også har lederverv. 

 Baard profil

Baard-H. Flatland

Baard har vært i Filadelfiamenigheten siden 1996. Han er gift med Laila og har tre barn. Han er engasjert på flere ulike områder i Menigheten. Til daglig jobber Baard som Innkjøssjef i Brynild Gruppen i Fredrikstad.