VIP 10-13 år

VIP kiosk

VIPfredag er en samling for tweens som går i 6. - 8.trinn. Fra mars på våren kan også 5.trinn bli med på VIP. VIP skal være en arena der de eldste barna kan etablere vennskap, ha det gøy, bli sett og hørt. I VIP ønsker vi at barna er med og bestemmer innholdet og får anledning til å prøve ut egne evner og talenter.  

Vi møtes kl 18:00 - 20:00 annenhver fredag i administrasjonsbygget. En vanlig VIPkveld inneholder kiosk, spill, samtale, lek og noen fredager byr vi på kokkekamp, kahoot, lage sukkertøy, kjøre radiostyrte biler og andre ting.

I april blir det overnattingstur.

Det er alltid mulig å ta med seg en venn eller flere til  VIP!

Biljard

Biljard er alltid polulært