Småfellesskap

Småfellesskap

Målet med Småfellesskap i Filadelfia er å bygge ekte relasjoner i livsnære og livsforvandlende grupper. Vi ønsker å være et fellesskap der ingen behøver å stå alene. Den ensomme rytteren er ikke noe forbilde for kristenliv eller menighetsliv. Tro handler om relasjoner – relasjon til Gud og til hverandre.

Gode relasjoner og kristenliv tror vi vokser best i mindre grupper der vennskap kan bygges og livet med Gud utvikles.

Småfellesskap er grupper fra 4-10 personer som møtes jevnlig (ca. annenhver uke) og deler livserfaringer og gudserfaringer.

Ønsker du å være med i et småfellesskap eller få mer informasjon kan du kontakte:

kontor@filadelfiakirken.org