Multimedia, sang, dans og musikk

Tigre

 

Lyd, lys og multimedia

Noen som virkelig arbeider ”bak kulissene” med nesten alle arrangement, er lyd, lys og multimediagruppen. Cirka 8 personer jobber for at man vi skal kunne se, høre og oppleve det som formidles fra scenen.

Dans og Musikk

Sang og musikk har alltid vært et viktig uttrykk i menighetslivet og gudstjenestene i Filadelfiakirken. Å feire gudstjeneste er både en lengsel og et kall. Vi har barn, unge, voksne og eldre som med sine gaver tjener Gud i våre gudstjenester og samlinger med sang og musikk. Denne bredden gir et stort mangfold i uttrykk som forteller om et samarbeid på tvers av de aldersgrenser som samfunnet nesten alltid jobber innenfor! Det forteller også at vi tar den utfordringen det er å i kjærlighet respektere hverandres uttrykk og hjertespråk!
Menigheten ønsker at et voksende musikkliv skal være preget av den glede og hellighet som drar mennesker inn i Guds nærhet og som kaller til omvendelse. Bibelen formaner Guds folk til å tilbe og Gud selv uttrykker tydelig at han ønsker et tilbedende folk. Derfor er lovsang og tilbedelse grunnleggende for menighetens sang- og musikkliv.

Lovsangsteam

Menigheten har flere lovsangsteam. For å øke den brede delaktigheten i våre gudstjenester, leder lovsangsteamet både i tilbedelse, salmer og Evangelietoner.