Misjon og nødhjelp

Filadelfiamenigheten har hatt arbeid utenfor Norges grenser i mange tiår. Gjennom samarbeid med lokale kirker og menigheter har vi en drøm om å vise hvem Jesus er, ved å fortelle de gode nyhetene og gjøre gode gjerninger. Vi ønsker å vise Hans kjærlighet i ord og handling.

Øst-Europa

Ungdomspastor Halvor hjelper med maling i Latvia

Misjon i praksis: Ungdomspastor Halvor Ekeberg hjelper til med maling i Latvia

Vi driver arbeid i Ukraina, Russland, Serbia og Georgia. På alle disse stedene hjelper vi til med å bygge menigheter ved å støtte, undervise og veilede kvinner og menn som har etablert, eller ønsker å etablere menigheter. I tillegg driver vi forskjellige prosjekter som møter mennesker i nød , f. eks. fadderbarnprosjekt i Ukraina (hjelper rundt 180 fattige barn og deres familier), aldershjem og matutdeling i Georgia, samt varmestue for utslåtte i Russland. Ledere for vår misjon i Øst-Europa er Alvhild og Jan Wilbrink. Wilbrinks er også del av et internasjonalt nettverk av misjonærer som arbeider i Øst-Europa. Dette nettverket/fellesskapet heter rett og slett "Øst-Europa Misjonen", og ble grunnlagt allerede på 1960-tallet.

Paraguay

Filadelfiamenigheten har drevet misjon i Paraguay i mange år. Engasjementet startet opp allerede på 1950-tallet ved Gunnvor og Josef Iversen. Pr. nå (nov. 2006) er vi med å støtte driften av en videregående skole, i Paso Cadena, som flere lokale menigheter står sammen om å drive. Flere andre menigheter i Norge er også med å støtte denne skolen.

Niger

Menigheten støtter et opplæringstilbud for analfabete (stor prosentandel av befolkning er analfabete).

I tillegg til disse områdene støtter vi også andre enkeltprosjekter i andre land.