Gudstjenester og møter

Gudstjenester

Kirkesalen fra galleriet - høyre

Søndag formiddag er en bred samling der alle generasjoner kommer sammen for å feire gudstjeneste. I gudstjenesten gir vi vår stemme til Gud gjennom tilbedelsen og vi tar del av Guds stemme til oss gjennom å høre hans ord.

Barna er sammen med de unge og voksne den første halvtimen for så å gå til JUBELGJENGEN der får de får undervisning, sang og aktiviteter som er tilrettelagt for de ulike aldrene.
Den første søndagen i måneden feirer vi nattverd.
Etter gudstjenesten ønsker vi velkommen til fortsatt fellesskap og noe godt i kaféen!

Kom og se
Kom og følg
Kom og tilbe
Kom og tjen

Tid: Søndager kl 11
Sted: Kirkesalen

I Guds nærhet

Gud kaller oss, som enkelt mennesker og som menighet, til nærhet og intimitet.
”Søk mitt ansikt”  Salme 27:8
Gud har transformert sitt ansikt til en form vi kan forstå, Jesus Kristus.
Han er Guds ansikt vendt mot verden og når du ser inn i dette ansiktet vet du at du er til fulle kjent.
”I Guds nærhet” er en felles bønneplass hvor vi samles vi til bønn, lovsang og nattverd. Denne samlingen preges av at lengselen får ben å gå på og vi søker aktivt nærheten og samtalen med Gud.

Tid: Se kalenderen
Sted: Kirkesalen

Formiddagstreff

Her samles pensjonister og andre som er ledige på dagtid til hyggelig prat, god mat, vitnesbyrd og sang og musikk. Ved siden menighetens egne krefter kommer det nesten alltid gjester til formiddagstreff som er et populært møtested for eldre.
Du er varmt velkommen

Tid: Den første tirsdagen i måneden kl 11
Sted: Kaféen