Alle kan bidra!

Vi tror at det å være en kristen er en prosess der vi blir forberedt til tjeneste (Ef 4:11-12) og enhver skal lønnes i Himmelen etter sin tjeneste (Kol 3:23-24).  

Vi tror at alle er tjenere. Fordi hver eneste troende er en tjener, dette fordi vi er skapt til tjeneste (Ef 2:10) og at vi ble frelst for å tjene andre (2 Tim 1:9). Derfor er vårt kall å tjene (1 Pet 2:9-10) og vi er blitt utrustet til tjeneste for å tjene andre mennesker. Kristne er sendt ut og blir sendt ut i tjeneste (matt 28:18-20) fordi Jesus befalte oss å tjene (Matt 20:26-28).

Alle tjenester er like viktige.

Vi trenger medarbeidere på følgende områder:

Koordinatorer

Menigheten har større og mindre arrangement i løpet av et år. Flere av disse kreves administrativ hjelp. I tillegg har vi aktive team som trenger ledere og administrativ oppfølging.
Frekvens: Noen timer i uken over en begrenset periode.

Møteverter

Liker du å treffe mennesker og bidra til at besøkende får et positivt møte med Filadelfiakirken, kan tjenesten som møtevert være noe for deg. 
Frekvens:        Etter avtale
Tjenesteleder:  Sylvia Olsen, telefon 69 15 80 00
e-post:             kontor@filadelfiakirken.org

Renhold

Noen oppgaver er det et felles ansvar for å gjøre. Renhold er en av disse. Lokalene blir rengjort av team på 5-6 personer. Moderne og luftige lokaler gjør renholdet enkelt og trivlig. Mange samles lørdag formiddag til dette, da lokalene sjelden er i bruk. Din hjelp her avlaster de andre som er med.
Frekvens:       1-2 ganger per år (2-3 timer per gang).
Tjenesteleder: Alf Ravneng, telefon: 69 16 70 09, mobil: 419 02 031,
e-post:           a-ravn@online.no

Kafé

Filadelfia har storkjøkken og kafé. Dette brukes i forbindelse med kirkekaffe etter gudstjenestene, servering ved spesielle anledninger for menigheten og ved utleie. Til å betjene kjøkkenet etter gudstjenester og under konferanser og lignende har vi flere kaféteam. Her har du mulighet til å være med og tjene andre mennesker.
Frekvens:          Etter avtale
Tjenesteleder:  Åse Michalsen , telefon:  95 70 56 20
e-post:              h-micha@online.no        

Utleie

Lokalene våre leies stadig oftere ut til arrangement av ulike slag. Ved utleie kan menigheten stille med kafé og kjøkkenmedarbeidere, lydteknikere, renholdere, brannvakter, m.m. Her har vi et team medarbeidere, men er interessert i flere som har mulighet til å bidra på dag- eller kveldstid. Utleie av lokalene er en betydelig inntektskilde for menigheten.
Frekvens:        Etter avtale
Tjenesteleder:  Sylvia Olsen, telefon 69 15 80 00
e-post:             utleie@filadelfiakirken.org

Håndverkere

Menigheten sitter på en bygningsmasse som tilsvarer nesten et kvartal i Sarpsborg. Til drift og vedlikehold av disse kan du tjene innfor en rekke områder. Dette organisert under ulike dugnadslag. Meld deg et eller flere av disse.

Ta kontakt med Sylvia Olsen på menighetskontoret: telefon: 69 15 80 00, mobilnr: 95 73 23 41
e-post:  kontor@filadelfiakirken.org

Lydtekniker

Har du interesse for lyd og teknikk? Hører du forskjell på toner? Da vil du kunne passe som lydteknikker i Filadelfakirken.
Filadelfiakirken har et velutstyrt lydanlegg. Å være lydteknikker innbeærer ansvar for å kjøre lyd i henhold til turnus, samt opp- og nedrigging av utstyr på scenen. I forbindelse med utleie kan det også være muligheter for lønnede oppdrag.
Frekvens: turnus
Tjenesteleder: Ole Røhne, telefon: 464 73 677

Multimedia og Lys

Har du tatt i en PC og har evne til å følge med under et arrangement, kan du kjøre storskjerm. Sanger og annen informasjon blir vist på storskjermen som styres fra PC. Har du erfaring med å bruke PC med standard Office pakke (Powerpoint, Word etc) er det enkelt å ha ansvar for dette. Du vi få opplæring og være sammen med andre før du selv tar ansvar under et arrangement.
Frekvens: turnus
Tjenestelder: Marius Olsen, telefon: 992 81 105

Søndagsskolen

Menigheten har en stor søndagsskole. Nærmere 100 barn er innskrevet. Hver søndag samles barna til søndagsskolen som heter Jubelgjengen.  Vi oppfordrer både små og store, menn og kvinner til å bli med i dette arbeidet.

Frekvens: Turnus eller i henhold til avtale
Tjenesteleder: Føbe Edvardsen, telefon: 408 72 868
e-post: foebe@filadelfiakirken.org