Barn og familie

MiniKidz2

I Filadelfiakirken finner du mennesker i alle aldre. Vi er stolte over å være en generasjonsmenighet, og bestreber oss på at alle skal kunne kjenne seg hjemme, uansett alder og livssituasjon.

Samtidig har vi fokus på barna som kommer til menigheten. Vi ønsker å stå sammen med familiene i å formidle den kristne tro til barna. 

Bærebjelken i barnearbeidet vårt er Jubelgjengen – søndagsskolen som går parallelt med gudstjenestene.

jubelgj samling

Jubelgjengen deltar i gudstjenesten kl. 11 på søndagene. Etter en halvtime med bønn og lovsang i kirken, går barna til samling i egnede rom. Der får de undervisning i fra Bibelen ved hjelp av drama, dukketeater, flanellograf eller lignende. De skal bruke så mange sanser som mulig i løpet av Jubelgjengen, ikke bare lytte.

Jubelgjengen er delt opp i aldersbestemte grupper, som har sine samlinger etter fellessamlingen. Der vil de ha lek, aktiviteter og samtale.

  • Jubelenglene 0-3 år. Ca en gang pr mnd og sammen med en voksen. 
  • Jubelkongene 4-6 år.
  • Jubelstjernene 6-9 år.
  • Jubelagentene 10-13 år.