Medisinsk utstyr til Kongo

En konteiner med medisinsk utsyr har i disse dager ankommet Bukavo i Kongo. Filadelfiakirken har vært på å sende ut utstyret. Her en liten rapport fra utsendelsen og ankomsten av utstyret.

Danu og Namegabe er medlemmer av Filadelfiakirken. For noen år siden tok de initiativ til å bygge et sykehus i Ibanda i Kongo - et området de fleste hadde minst 6 timers reise til nærmeste sykehus. Driften av sykehuset går fint, og nylig ankom en kontainer med medisinsk utstyr sendt i fra Norge.  Her kan du lese rapport om utsendelsen av det medisinske utstyret. 

 

Av Namegabe Rubasha. 

Hei alle sammen!

Nå har vi lagt 2017 bak oss og ønsker alle dere som vi ikke har møtt et velsignet godt nytt år!

Jeg, Danu, vår sønn Chubaka og mange i menigheten hadde en travel sensommer og høst med pakking og sending av containeren som var plassert bak Filadelfia. 

Containeren ble fylt med medisinsk utstyr som lå oppbevart i kjelleren i Nansensgate. Containeren ble i oktober sendt til Kongo for distribusjon på Celpa sine helsestasjoner der. 

Jeg og Danu reiste til Kongo(Bukavu) i høst for å ta imot containeren. Det ble mye frustrerende venting der for containeren kom ikke til planlagt tid. Det viste seg at containeren hadde blitt registrert med feil forseglingsnummer. Mulig ble denne feilen gjort på kaia i Oslo før sending, men det har vi ikke fått noe klart svar på den dag i dag. Denne feilen førte til at containeren ble stående i karantene i lang tid på havna i Tanzania(Dar-Es-Salam). Det ble mange telefonsamtaler og mailer mellom meg, agenten i Norge og hovedkontoret i Danmark som hadde ansvaret for forsendelsen.

Det endte med at vi måtte forskyve vår planlagte hjemreise med en uke med alle ekstrautgifter dette medførte, i håp om å kunne være tilstede når containeren ankom Bukavu. Dessverre var fortsatt ikke containeren ute av karantenen i Tanzania og vi måtte tilslutt reise hjem uten å ha tatt den i mot.

Vel hjemme i midten av desember ble det fortgang i sakene. Jeg fikk spørsmål fra Tanzania om de kunne få åpne containeren for å konfirmere at innholdet i den stemte med papirene de hadde mottatt. Jeg ga grønt lys og det ble gjort en gjennomgang av alt innholdet selvom jeg var redd for at noe kunne bli stjålet. Ettersom alt av innholdet  stemte med papirer de hadde fått på havna så ble containeren klarert og sendt til den endelige destinasjonen i Bukavu på misjonsstasjonen der.

Misjonær Ingrid Østhus sammen med hennes meget gode medarbeidere gjorde en hederlig innsats med å tømme containeren i rekordfart ettersom sjåføren skulle tilbake til Tanzania så fort som mulig. Containeren ankom den 29.desember og lastebilen kunne returnere den 30., altså dagen etter. 

Nå gjenstår det å se om de følsomme elektroniske apparatene som skulle behandles med forsiktighet har overlevd selvom vi ikke var der under utpakkingen. 

Alt utstyret ble plassert på lagrene etter vårt ønske i påvente av at vi kommer til Kongo igjen om ikke lenge for å være med på distribusjonen sammen med Celpas helsekoordinasjon. 

Jeg vil takke alle som har vært med på å gjøre dette mulig slik at ressurssvake og syke får nyte godt av utstyret som er sendt. I vår takknemlighet vil vi nevne noen spesielle som har gjort et ekstra stort bidrag for å gjøre dette mulig:

Sykehuset Østfold Kalnes som har gitt det medisinsk utstyret.Sykehuset i Molde.  (røntgen apparat)

Universitet sykehus i Bergen  (røntgen utstyr)

Landsutvalgt for Kongo/NPM(gamle PYM) som har gitt penger til transport.

Vår Filadelfiakirken i Sarpsborg med det trofaste og generøse misjonsrådet som har gitt midler til transport og betalt flybillett til en av oss for å kunne reise ned og ta imot kontaineren. Menigheten har stilt til disposisjon kjelleren i Nansensgate som lager for alt utstyret i påvente av pakking.

Vi fikk god nyte av gode kunnskap om pakking  av containeren fra  tidligere kongo misjonær Jens Erik Høiset fra Sandefjord

Av enkeltpersoner er det mange og spesielt

Jan Arne Olsen som var med fra begynnelse til slutt med sin allsidige kunnskap og tålmodighet under pakkingen. 

Marius, Åsmund, Kurt, Chubaka, Kjell, Morgan, Helge, Leif Nilsen med stor innsats og bruk av sin fritid for å hjelpe til med pakkingen.

Det er også flere som har bidratt på forskjellige måter men det blir former mange å nevne her.  Uansett, tusen tusen takk til alle som har bidratt og har bedt for prosjektet.

Nå gjenstår det for oss å reise ned igjen for å fordele tingene som nevnt og jeg vil komme tilbake med mer oppdatering etter det.

 Med vennlig hilsen

Namegabe og Danu