Bibelen til Alle i Østfold

I uke 44 og 45 i oktober vil du og dine naboer få tilbud om å motta en flott Bibel.

En stor bredde av kirkesamfunn har gått sammen om å tilby en fin utgave av Bibelen til hvert hjem i Østfold.

Vi vil tilby alle de 128 000 husstandene i Østfold en bibel!

Dette er trolig den største tverrkirkelige satsningen på bibelspredning i Norge noensinne. Vi tror dette prosjektet kan bli til stor velsignelse for både menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Vi i Filadelfiakirken er med og støtter denne aksjonen. 

22. mars går bestillingen til produksjonen av Biblene som skal deles ut i fylket vårt. Fram til da samles penger i mange kirker og menigheter. Det er også en del enkeltpersoner og firmaer som gir gode økonomiske bidrag til aksjonen. 

Vil du være med å gi bibler til ditt nabolag og lokalsamfunn? 

Du kan gi en engangsgave. Info om det finner du her. 

Eller det kanskje er lettere å gi en mindre sum i noen måneder gjennom avtalegiro.